bestuzchannel | Humor and Entertainment

Telegram-канал bestuzchannel - QIZIQARLI

3

Kulgili fotolar va latifalar faqat bizda

Subscribe to a channel

QIZIQARLI

YAHUDIYLARNING HIYLA VA NAYRANGLARI BUGUNGI KUNDA

Yahudiylarning (evreylarning) qilgan hiyla va nayranglari...
Oxirgi vaqtlarda, Bu sms ni 10 ta odamga yoki 20 ta odamga jo‘natsangiz, bir kundan yoki 10 kundan keyin baxtingiz ochiladi, yashashingiz yaxshi bo‘ladi, yalqovlik qilmang, Allox uchun erinmasdan bu xatni tarqating - deb yozilgan maktublar kela boshladi

Bunday xabarlarni aslini o‘rganib chiqdingizmi?🤔
Qayerdan yozilishini bilasizmi?
U xabarlarni yuborishdan maqsad nima?
Qaysi mamlakat o‘ylab topgan???

Agar bu savollarga javob topolmasangiz, unda sizga bu maalumot to‘lig'i bilan kifoya qiladi.
Tel-Abibdan chiqayotgan "news" gazetasining bir saxifasida:
"Nima qilsak Islom dinining muvozanatini yo‘qotamiz, qanday qilib Islom diniga ustunvorlik qila olamiz" - degan mavzuda maqola yozilib chiqilgan. Unda quyidagi maalumotlar aytilgan: Yahudlarning diniy olimlaridan biri Xenri Lyunar bunday deydi: "Biz, musulmonlarning o‘rtasiga nizo solib, Islom dinini kuchsizlantirish maqsadida Whatsapp'dan foydalanamiz. Whatsapp bizga yordamchi bo‘lib, tunu- kun hizmat qiladi. Biz bunday sms xabarlarni, yer yuzidagi musulmonlarning ko‘pchiligi muloqot qilgan: arab, turk, hind, fors yana undan boshqa ko‘p tillarda yozib tarqatamiz. Yanada musulmonlar unday sms'ga ishonishi uchun Qur’on oyatlaridan, saxix xadislarni, er yuziga taniqli bo‘lgan olimlarning so‘zlaridan qo‘shib, eng oxiriga: bu xabarni 10 kishiga yoki undan ko‘p kishiga yuboring. Agar 10 kishiga yuborsangiz, 15 daqiqadan keyin, o‘sha kuni, bugun, yoki bir haftadan keyin bir karomat ko‘rasiz, bu tajribada qo‘llanilgan, ishonchlik. Yuborganlar tan qoladigan karomatlarga uchraganlar, jo‘natmaganlar esa balolarga uchradilar - deya yozib ko‘yamiz.

❗️Sms xabarlarda yozilgan vaqtlar o‘tkanidan so‘ng musulmonlar xech qanday karomat ko‘rmaganlaridan keyin xech qanday o‘zgarish bo‘lmaganini tushunishadi. Bundan esa Alloh, Allohning Rosuli (sav) va yana olim degan suzlarni oddiy ertak katori qabul kilib, ularni so‘zlarini yolg‘on deb tushuna boshlaydilar. Vaqtlarni o‘tishi bilan, biz yuborgan sms xabarlarimizni qayta-qayta yuborilishi bilan musulmonlarning iymonlari zaiflashib dinga bo‘lgan ishonchlari so‘na boshlaydi. Manashu yo‘l orqali biz ularni uz diniga to‘lig‘i bilan ishonmasdan ikkilanib qolishiga, aqidaviy ishonchlari buzulishiga olib boramiz.Shunday kilib ular din degan narsani yolgon-aldov deb tushunib qolishadi.
Shunday qilib biz musulmonlardan to‘lig‘icha ustunlik qilamiz".

Xurmatli musulmon birodarlar! Xozirdan, bugundan boshlab shunga o‘xshagan Evrelar yozgan sms xabarlar kelsa, uchirib yuborishinglarni, tarqatmasliklaringni so‘raymiz....
Va yana men yozgan maqolani uz yakinlaringizga yuborishni xam unutmang! Ularxam shunday yolgon bekorchi narsalardan yiroq bo‘lishsin. Bizning dinimiz aql egalarining, donishmandlarning dinidur...

Yaxshilik ishga sababchi bo‘lish, uni qilgan bilan barobardur.

Bu xabarni tarqatganga, tarjima bulishiga sababchi bo‘lganlarga, tarjima qilib yozganlarga, bir- biriga yuborganlarga Alloh taolo dinyo va Oxirat baxtliligini bersin!!!
O‘zbek tiliga Azizullo tarjima qildi.


@AyyubO'zbek blogger kanali

Читать полностью…

QIZIQARLI

Бир эркак машинада кетяпти.Рўпарасидан бир аёл машинадакеляпти. Аёл машинадан бошиничиқариб бақирибди:- Эшак! Эшак!- Эркак ҳам ойнани очиб бор овозибилан:- Ажина! Шалақи! Деб бурилишибилан бир эшакни уриб юборибди.

Читать полностью…

QIZIQARLI

Бир камбагалнинг хотини уйида сари ег 1 килограммдан тахлаб эрига сотиш учун берар экан .камбагал егни сотиб урнига рузгор учун керакли махсулотлар олар экан.егни бозордаги Бир дукондорга топширар экан.дукондор кунларнинг бирида камбагал олиб келадиган ег 1 килограмм эканлигига шубхаланиб егни улчаб курса ег 900 грамм чикибти . Бундан газабланган дукондор камбагални келишини кутибти, камбагал келгач уни уришиб каллобликда айблабти , сан 1 килограмм деб сотган егинг 900 грамм чикди Энди сандан ег олмайман каллоблар бн ишламайман дебти???Шунда камбагал эй хужам Ман Бир камбагал кашокда тарози нима килсин сиздан сотиб олган 1 килограмм шакарни андоза килиб шу шакар бн улчардим егни дебти,,,,....

Читать полностью…

QIZIQARLI

Эр балик овига бораман деса, хотини шу сафар мен хам бораман деб туриб олибдида, мажбур хотинини хам оборибди. Кармок ташаб утиришса буни карангки тилла балик кармокка тушиб колса.---Эй одамзод мени куйиб юбор, 3 та тилагингни бажараман. Шунда эр,---Хотин, 2та тилакни мен биттасини сен айтасан деб келишиб олишибди.---Хош тилла балик, 1чи тилакни эшит, хотиним нечта эркак билан булган булса уша ракам пешонасида пайдо булсин, деса хотинини пешонасида 1 раками пайдо булибди. Шунда хотини,---Тилла балик энди мени тилагим.....---Тухта хотин, мен иккинчи тилакни хам айтиб олай, тилла балик энди иккинчи тилакни эшит. Хозир сени куйиб юбораман иккинчи яна кармокка илашиб юрма деб, баликни сувга отиб юборибди.

Читать полностью…

QIZIQARLI

Ота, бувим билан кандай танишгансизлар?-Интернет оркали.-И-я, сизларни вактингиздаям интернет бормиди?-Тухта, сен узи кайси бувинг хакида айтябсан?..

Читать полностью…

QIZIQARLI

Йигит"- Сенга булган севгим худди Динозаврга ухшайди". Киз хурсанд булиб"- Менга булган севгиз шунчали катта шунчали кучлими?"диса, йигит"- Ха йук, аллакачон улган"дирмиш.

Читать полностью…

QIZIQARLI

Икки дугона . Кеча гапдан кечрок, келгандим эрим: Пуфла мен сенга пуфла деяпман! дейди Мана курдингми биз уйда булмасак хаво етишмай к,олади эркакларга биз булмасак к,андай яшаркана?

Читать полностью…

QIZIQARLI

Учрашувдаги савол жавоб:Киз:-Бирон жойда ишлайсизми?Йигит:-Ха ёкилги куйиш шахобчасида ишлайман.Киз:-Яна бирон нима келадими кулиздан?Йигит:-Ха бензинни хиди келади.👌😕😊

Читать полностью…

QIZIQARLI

-Менделеев даврий жадвалига янги кимёвий элемент қўшилди:-Элемент номи: Аёл-Коди: Fm.-Оғирлиги: яшашдан умид бўлса сўрамаган маъқул.-Физикавий хоссаси: хохлаган пайт қайнаб кетади, кутилмаганда музлаши мумкин, эриши хар қандай холатда Юкори даражада портлаш хусусиятига хам эга..-Кимёвий хоссаси: пул, олтин, кумуш, платина ва хаказолар билан ёлғиз қолдириб бўлмайди, тез реакцияга киришиб кетади.-Камчилиги: жуда ишонувчан.-Кўп учрайдиган жойлар: кўзгуни олдида, телефонни олдида ва бозорда.-Қўшимча маълумот: очилмаган қирралари кўп.-Яшаш муддати: қўрқманг, эркакларникидан кўп.👌😕😀

Читать полностью…

QIZIQARLI

Бир одам радиога тел к,илибди:-Алло бу радиоми?-Ха албатта радио!Саломлариз бу'лса мархамат йу'лланг.-Мени бир илтимосим бор эди.Супачамда майизлар бор.Уларни к,уёшда к,уритябман.Радиони супачамга к,у'йиб,бозорга кетаман.Келгунимча хар замонда к,ушларга кишт-кишт деб турилар дермиш.👌😕🤓

Читать полностью…

QIZIQARLI

Куз доктори беморга "- Ман сизга хозир кайси харфни курсатяпман" диса, бемор "- Сиз узи катда турибсиз" дирмиш.

Читать полностью…

QIZIQARLI

Эшмат тинчликми у'зи дарвозангни тагида икки аёл жанжалашишяпти.Узок,дан к,араб танимадим к,айси бири сени хотининг
-Эх улар хам шуни хал к,илишябдида

Читать полностью…

QIZIQARLI

Ота бола печкага у'тин к,илишмок,чи бу'лишибди.Отаси бор у'г'лим к,у'шнимизни аррасини олиб чик, деб у'г'лини жу'натворибди.У'г'ли тезда к,айтиб чик,иб к,у'шнимиз аррасини бермади дебди.Отасини жахли чик,иб вой зик,наей,шунак,аям хасис,к,изг'анчик, бу'ласанми.Аррангни бериб турсанг у'лармидинг.Ха майли бермасанг берма деб,у'г'лига бор у'зимизни аррамизни олиб чик, дермиш

Читать полностью…

QIZIQARLI

---Хотинжон, магазинга бориб , менга сигарет олиб кел.----Кучадаги совукни каранг, --45 булябди ахир. Бунака изгиринда одамлар итини хам кучага чикармайди.-----Тугри айтасан. Итимизни еталамасдан, ёлгиз узинг бориб келгин магазинга.

Читать полностью…

QIZIQARLI

Хурматли аёл-кизлар, эсингизда тутингСиз орзу килаётган ёш, келишган-куркам, аклли, бой, хушчакчак ва хасис булмаган эркак ахир булар 6та хар-хил эркаклардир!

Читать полностью…

QIZIQARLI

Faqat androidga ko'cha tilida telegram

Читать полностью…

QIZIQARLI

Она қуён овчини кўрибболаларига деди:— Қани қулоқларингниёпинглар.— Нега, милтиқ овозиданқўрқмаймиз-ку.— Милтиқ учун эмас. Ҳозирбу овчи отади, кейин ўқи қиякетгани учун уят гапларниайтиб сўкинади, - дермиш.

Читать полностью…

QIZIQARLI

Ман умримда бир пиёла хам арок ичмаганман". --- Йуге, нахотки, сен а?---."- Хаа, ман косага куйиб ичаманда".

Читать полностью…

QIZIQARLI

Агар омад сиздан юз угирса сиз уни оркасига бор кучингиз билан тепинг. Шунда омад ортига ким тепганини билиш учун албатта сиз томонга угирилади...

Читать полностью…

QIZIQARLI

Бир киши мошинасида, пиёдани уриб юборди. Мошинасини тухтатдида, ерда ётган пиёдани олдига келиб-----Омадиз бор экан, мен врачман , нима ёрдам керак деса халиги одам-----Сиз эса омадсиз экансиз, мен мелисаман деярмиш

Читать полностью…

QIZIQARLI

ПОЕЗДНИ ИЧИДА АДВОКАТ БИЛАН БИР КИЗ БИТТА ЖОЙДА УТИРИПТИ... АДВОКАТ КИЗГА КЕЛИНГ МАНЗИЛИМИЗГА ЕТКУНЧА САВОЛУ ЖАВОБ КИЛИБ БОРАМИЗ, СИЗ ЙУТКАЗСАНГИЗ 5$ БЕРАСИЗ. МЕН ЙУТКАЗСАМ 500$ БЕРАМАН ДЕПТИ. КИЗ ХАМ РОЗИ БУЛИБ УЙИНДИ БОШЛАШИПДИ. АДВОКАТ:- ХАЙВОНЛАРДАН КУП УХЛАЙДИГАНИ КАЙСИ?КИЗ ИНДАМАСДАН 5$ УЗАТИБТИ.КИЗ:- ЮКОРИГА 3 ОЁКДА ЧИКАДИ, ПАСТГА 4 ОЁКДА ТУШАДИ НИМА?АДВОКАТ РОСА УЙЛАНИПТИ ЛЕКИН ТОПОЛМАСДАН 500$ УЗАТИБ, ЭНДИ УЗИЗ ЖАВОБИНИ АЙТИНГЧИ МЕН ТОПОЛМАДИМ- ДЕСА.КИЗ- ИНДАМАСДАН ЯНА 5$ БЕРИВОРИБТИ.

Читать полностью…

QIZIQARLI

Хотин мошинага утирди. Ролдаги эр, магнитафонни овозини кутардида, хотинига----эшит дедиШерали Жураевни''Биринчи мухаббатим''кушиги янгради. Эр'эх'деб ролни мушлади,'уфф'дея бошини кимирлатиб куярди. Бу холни курган Хотинни дарров кузи ёшланиб-----хмм, кариган чогизда биринчи мухаббатизи эслаб кобсиз, уялмайсизми , наварали булган чогизда, шарманда хотинбоз, ким экан уша биринчи мухаббатиз булмиш, мегажин дея дийдиё кутара бошлади. Эр-----эй хотин. Нималар деб валдираябсан. Унг тамондаги калонкадан чарс-чарс деган товуш чикябди , ушани эшит деябман . Мошинага янги калонка олишимиз керак энди деярмиш

Читать полностью…

QIZIQARLI

Бир аел автобусга минса хамма уринлар банд экан. Бир йигит утирган жойга келиб йигитга хомиладор аелга жой Беринг дебти??йигит хам шухрок экан хомидадорлигиз билинмайдику деса !!!!!!!!Аел санга нима ярим соат ичида тарвуздай шишиб чикиши керакми деймиш!!!!!!!!!!!??????????👌😕🤓

Читать полностью…

QIZIQARLI

Бир туман хокими катта йигилишда.---Мана уртоглар кризисни бошдан утказаябмиз, бу йил гушт махсулотларини нархи ошиб кетиш арафасида шунга кандай чора курасизлар.?Хамма жим утирса бир отахон туриб---Энди купрок ишлашимизга тугри келади. Кунига 8 соат эмас 12 соат ишлаймиз.----Яшанг отахон. Кейинги йил сут махсулотларини хам нархи ошиб кетса нима киласизлар?Яна хамма жим, бироз вакт утиб уша отахон туриб---Унда 12 соат эмас 16 соат ишлаймиз.---Барака топинг отахон. Хамма шу отахондек фикр килиши керак. Айтайлик ундан кейинги йил нон махсулотларини хам нархи ошса унда нима чора курасизлар?Отахон яна туриб---Агар шундай булса ноилож 24 соат ишлашга мажбурмиз.---Барака топинг ота. Кечирасиз сиз узи нима иш киласиз отахон.---Гурковман болам гурков.👌😕🤓

Читать полностью…

QIZIQARLI

Бир аскар командирига шикоят киляпди:
— Ўртоқ командир мени бошка частга ўтказишингизни сўрайман.
— Сабаб?
— Дембеллар хар тунда бир солдатни келин, яна бирини куёв қилиб тўй ўтказишади. Мени эса қўлимга ботинкани бери , видеога ол ,деб буюришади.
— Ахир бу яхшику ҳар куни тўй кўрасан қизиқку, тўғри эмасму?
—Тўғрику-я, лекин азонда туриб олишиб, мендан " Тўйни кассетасини олиб чиқ, кўрайлик, деб сўрашади-да” дермиш

Читать полностью…

QIZIQARLI

Йигит ва киз богда сухбатлашиб утиришибди. Киз эркаланиб "- Жон, манга бирор романтик гап айтинг" диса, йигит "- Сани тишларинг манга олтин кузни эслатяпти" дирмиш.

Читать полностью…

QIZIQARLI

-Кушни менинг кизалогим олдида шунака уятли сузларни айтишга уялмайсизми?---Мен бор йуги унинг мошинамга мих бн ёзган сузларини укиябман холос

Читать полностью…

QIZIQARLI

Бир аёл янги права олган, эрининг мошинасида дугонаси билан кетябди, хаяжонланганидан светафорни кизил чирогида утиб кетибди. Чоррахадан утиши билан ДАН турган экан бирдан тухтатибди. Аёл хам буш келмай эри ургатгандай правани орасига 5мингталик кистириб тушди. Дан ходими хам хужжатларни олиб 5мингталикни куриб бирдан олдида чунтагига солиб,---Хоош Наргиза Эшматовна нега кизилда тухтамадиз? Аёл хайрон унинг исмини бу ДАН каердан билади, канакасига таниш булиши мумкин, балки болалари битта мактабда укиса керак.---Узр шунака шошиб колдим, узиз яхшимисиз, уйдагилариз яхшими, болалариз хам яхши юришибдими? ДАН ходими хам хайрон, бу аёл таниш чикиб колдику,---Хаа рахмат,---Углингиз халиям шу мактабдами ё бошкасига утказдингизми?---Йук уша мактабда халиям, нима бошкага утиши керакмиди?---Хотиниз шунака дегандай булганди. Ха майли мен бораколай, аёлизга айтинг кунгирок килсин.---Хоп, майли айтаман деб, уялганидан чунтагига солган пулни хам кайтариб хужжатлар орасига солдида кайтиб берди.Йулида давом этаркан дугонаси,---Яхши булдия таниш гаи экан.---Тугриси танимадим уни.---Худди танийдигандек гаплашдингку.---У мени таниб исм фамилиямни айтдику, мен эса танимадим уни хижолат килмай дедимда.---Жинниии, ахир хужжатларингда исм фамилиянг ёзилганку, у бечора хам сени кимлингни уйлаб утирибди энди.

Читать полностью…

QIZIQARLI

Судья жабрланувчига:— Врачни нимадаайблаяпсиз?— Квартирамни ўғирлашдаёрдам бергани учун.— Қанақасига?— У менга кечалари уйқудори ичиб, деразани очибухлашни маслаҳат берувди.

Читать полностью…

QIZIQARLI

Газетадаги элондан."- Ман бир кизникидириб юрибман. У жудаям гузал ва ёкимтой. У билан 7 чи автобусдатанишудик, кейин у мани махкамкучоклаб багрига босиб мани аклухушимдан айирди. Агар шу гапларими укиётган боса уша киз"- Эй ифлос,телефоними кайтариб бер".

Читать полностью…
Subscribe to a channel