narges_axs_nab | Unsorted

Telegram-канал narges_axs_nab - نگاه_نرگس

233

🌿مجموعه ای از عکس های دیدنی 📰 همراه با شعرهای محلی 💬آیدی جهت ارتباط با ادمین : @Negah_Narges 💚 با نگاه نرگس همراه ما باشید 💚

Subscribe to a channel

نگاه_نرگس

دِتر نازه دِتر سازه مه دَسّه
دِتر مه دَم زنون تَنه خَسّه
نِخوامبه مال و ثروِتِ خِدایی
وِنه اون تِکِه خنده مِره وَسّه

✍اکبری
📸 نرگس

Читать полностью…

نگاه_نرگس

مه مارِه کنِّهـــو اتتـا فرشتــه
ندیمه هیچ گدر پرواز هاکنـه
تمومه سختیها ره وندسسه دوش
ندیمــه گِلِه سرره وازهاکنــــه
✍عیسی غـفـوری
📸 نرگس

Читать полностью…

نگاه_نرگس

چپپونه هارشین ،د،ری وه دو،شه
بورده'پله ور شیره 'باو،شه

،گسن ره 'پل هاده کو،شه 'دپو،شه
،شه شیره 'بوره قرضه'دکو،شه

✍ قدرت اله سلیمانی
📸 نرگس

Читать полностью…

نگاه_نرگس

جانه مار ِ دَسّ ِ پَتّ ِ دا
سنگ و چو سَر بِلّه
اَی جان ِ مِزِه کِنّه

✍ احمدی فیروزجایی
📸 نرگس

Читать полностью…

نگاه_نرگس

پیرمردی ره جوون بزوئه خنده
بائوته قِمَتِ کـمـون ته چنــده

پـیـرمردی خنده جه باوته جوون
اینتا ره مفت دنه این چرخ گردون
✍ عیسی غفوری
📸 نرگس

Читать полностью…

نگاه_نرگس

صواحی سر ته عطرا بوره خامبه
یلاقا چشمه ی سر کوره خامبه
قدیمی خنه ا سمواره و چایی
ته ساقِ سره مست ِخو ره خامبه

✍ رویا اسداللهی
📸 نرگس

Читать полностью…

نگاه_نرگس

قَدیمِ مَلِه چَندِه خار بیِّه
گِلی خِنِه سِرپیش نِفار بیِّه

کاگِل و سَنگِ چین دیوار بیِّه
خاروخِشی دِلِه کِنار بیِّه

✍ حسن رجبی
📸 نرگس

Читать полностью…

نگاه_نرگس

مشتِ تِتی دره هلی دارِ سر
سبز واش دشت و زمین لا بهییه
فصلِ بهار بمو جانِ عزیزون
آشتی بِمو کینه رسوا بَهییه

✍ خانم فهیمی
📸 نرگس

Читать полностью…

نگاه_نرگس

جانه نِنا ته دسته سلفه ی دور

ته نخته چشه خو وِزه ی دور

ته مسه خسته ی دنیابهیبی

ته بِستا بِستائی اون بِرمه ی دور

✍حسن رجبی
📸 نرگس

Читать полностью…

نگاه_نرگس

عاشقی هر کی هر کیِ کار نی یِه
کولِکِ دار که ویشه ی دار نی یِه

عاشق وِنه شعر بَوِّه شاعر بوئِه
هر کی لالایی بَخونده مار نی یِه

✍ هادی اکبری وسطی کلایی
📸 نرگس

Читать полностью…

نگاه_نرگس

✋سـ🌸ـلام
شـمــه صــوایـے بـخــیـر و دل❤️خـشــے

🗓 چهارشنبه

📕 ۲۷ وهمنه ما ۱۵۲۹ تبری
📗 ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ شمسی
📘 ۶ شوال ۱۴۳۹ قمری
📙 ۲۰ ژوئن ۲۰۱۸ میلادی

📸 نرگس

Читать полностью…

نگاه_نرگس

✋سـ🌸ـلام
شـمــه صــوایـے بـخــیـر و دل❤️خـشــے

🗓 سه شنبه

📕 ۲۶ وهمنه ما ۱۵۲۹ تبری
📗 ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ شمسی
📘 ۵ شوال ۱۴۳۹ قمری
📙 ۱۹ ژوئن ۲۰۱۸ میلادی

📸 نرگس

Читать полностью…

نگاه_نرگس

بی گلام دار ِِتک
گته بی دله اغوز
کلاج دل ر بَوِرده

📕📘دگاردنی👈 برگردان📗📙

بر بلند درختی بی برگ
گردوی بزرگ پوچ
دل از کلاغ ربوده است

✍ روح الله مهدی پور عمرانی
📸 نرگس

Читать полностью…

نگاه_نرگس

مه دِل یِلاقِ نونِ وِسِّه تَنگِه
تِلِم سَرِ راغونِ وِسِّه تَنگِه
بورِم تِلاره سَر اَنبِس دو بَیرم
دیّاری دم زَنونِ وِسّه تَنگه

✍حسن رجبی
📸 نرگس

Читать полностью…

نگاه_نرگس

👌👌👌گلچین عکسها
💥عکس روز
✨۲۶ خرداد ۹۷
💫مراسم جشن سنتی شیر آش پزون
📌 دهستان لفور_روستای خرکاک
📸 نرگس

Читать полностью…

نگاه_نرگس

اِسا خجّه مِه جِم گِرنه شه رو رِ
بَزو چارقدِ لا ، بَیته جلو رِ

دِعا کامبه ته چش، شِوره بِواره
خودم جَمْ هاکنم تی چش ِ اُو رِ

✍روح اله نظرنژاد کدخدا
📸 نرگس

Читать полностью…

نگاه_نرگس

📌سد لفور از دریچه نگاه میرارکلا
📸 نرگس

Читать полностью…

نگاه_نرگس

میا چادِر بَزو مَحله ی ِ رو ره
تِتو کِنده هَلی شه رَخت ِ نو ره
تِمــوم ِ مازِرون سَـــر دِنّه کَلّی
چکل نیشته کشه گیرنه خِرو ره

✍ خاطره صابری‌
📸 نرگس

Читать полностью…

نگاه_نرگس

تلا ونگ کنه تو ویشار بواشی
مه نخاره دله تیمار بواشی

ته دس خالیه ,خالی, من شه دومه
دس خالی خوامبه مه یار بواشی

✍ لیلا انتظاری
📸 نرگس

Читать полностью…

نگاه_نرگس

هر صبح که باز می کنم پنجره را
پیچیده میانِ کوچه احساس خدا

می چینم از این دریچه با شوق، من از
روی گلِ آفتاب لبخندِ شما

✍️ مهری حسینی
📸 نرگس

Читать полностью…

نگاه_نرگس

لله چک کیجاره رژیم بکوشته
تیسائی و وشنی بتیم بکوشته

صوی تا نماشون اتا کاله سه
مردمه گفت و دله دیم بکوشته

✍ حسن رجبی
📸 نرگس

Читать полностью…

نگاه_نرگس

تِه مِه اساره ايی، صبحِ روجايی
مِه ذِكرِ روز و شويي مِه دِعايی

بی تِه مِه تَنِ اصلا دَم دَنيهه
نَعوذ بالله جانِ مار مِه خدايی

✍ رويا اسداللهی
📸 نرگس

Читать полностью…

نگاه_نرگس

مِن و اَتّا خَله چِش انتِظاری
مِره مَحله به مَحله بیقِراری
کِمین آقا تِوسّه جِل دَوِندِم
ته پیدا بَووی و توم بَووه زاری
✍خاطره صابری
📸 نرگس

Читать полностью…

نگاه_نرگس

✋سـ🌸ـلام
شـمــه صــوایـے بـخــیـر و دل❤️خـشــے

🗓 پنجشنبه

📕 ۲۸ وهمنه ما ۱۵۲۹ تبری
📗 ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ شمسی
📘 ۷ شوال ۱۴۳۹ قمری
📙 ۲۱ ژوئن ۲۰۱۸ میلادی

📸 نرگس

Читать полностью…

نگاه_نرگس

خِنه بی سِک وسو بَیّه تِه بوردی
اِفتاب اینجه سیو بَیّه ته بوردی
ته اِسبه گِل گوییه رَج بموندِس
اَمه دَییِن دِرو بَیّه تِه بوردی

✍ خاطره صابری
📸 نرگس

Читать полностью…

نگاه_نرگس

‍ ته دسِّ داز آ دوشِ هیمِه ی دور
تِه تَنِ خسّه، تکِ خَندِه ی دور

صواحی تا نماشـون ره تَجِنی
دوش و بال خسِّه، لینگ پینه ی دور

✍ عیسی غفوری
📸 نرگس

Читать полностью…

نگاه_نرگس

👌 گل گاوزبان
✅ طبیعت گرم
✅ اثر نشاط‌آور
✅ مقوی تمام بدن
✅ آرامش‌بخش
✅ دم‌کرده گل گاوزبان به همراه کمی لیمو عمانی، یک دمنوش مناسب برای مقابله با
💥سرماخوردگی💥 است.

📸 نرگس

Читать полностью…

نگاه_نرگس

✋سـ🌸ـلام
شـمــه صــوایـے بـخــیـر و دل❤️خـشــے

🗓 دوشنبه

📕 ۲۵ وهمنه ما ۱۵۲۹ تبری
📗 ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ شمسی
📘 ۴ شوال ۱۴۳۹ قمری
📙 ۱۸ژوئن ۲۰۱۸ میلادی

📸 نرگس

Читать полностью…

نگاه_نرگس

✋سـ🌸ـلام
شـمــه صــوایـے بـخــیـر و دل❤️خـشــے

🗓 یکشنبه

📕 ۲۴ وهمنه ما ۱۵۲۹ تبری
📗 ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ شمسی
📘 ۳ شوال ۱۴۳۹ قمری
📙 ۱۷ ژوئن ۲۰۱۸ میلادی

📸 نرگس

Читать полностью…

نگاه_نرگس

👌👌👌گلچین عکسها
💥عکس روز
✨۲۶ خرداد ۹۷
💫مراسم جشن سنتی شیر آش پزون
📌 دهستان لفور_روستای خرکاک
📸 نرگس

Читать полностью…
Subscribe to a channel