yavaashaki | Unsorted

Telegram-канал yavaashaki - یواشکی دوست دارم

522239

برای تبلیغ ارسال کلمه ی #تبلیغ به @Banoyeemrozi_ad @ad_yavaashaki ﻣﻦ ﻫﻨوز ﮔﺎﻫﯽ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ  ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ  ﺻﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ  ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎﻣﻦﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮﺭﺍ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ اینستاگرام یواشکی دوست دارم https://www.instagram.com/yavaashaaki

Subscribe to a channel

یواشکی دوست دارم

بازی‏ ‎ایران🇮🇷 مراکش 🇲🇦
را در معتبر ترین سایت پیش بینی در ایران #اس_90 پیش بینی کنید💵💰
✅پشتیبانی 24 ساعته👨‍💻
✅%30سودنمایندگی😳
✅ %5شارژ رایگان 💸
✅واریز آنی جوایز🤯
آدرس ثبت نام در سایت👇🌐
http://s90-bet.com
کانال تلگرام سایت👇
@s90_bets

Читать полностью…

یواشکی دوست دارم

#مردها_عاشق_نمیشوند
#به_قلم_مینا_طبیب_زاده
#قسمت_62

فریب بدن و از امتحان قسر در برن و روزی که من از خستگی رو به موت بودم شد شادترین روز زندگی من انقدر زدیم و رقصیدیم که باز هم سرم به بالشت نرسیده از خستگی خوابم برد اما این خستگی کجا و اون خستگی همیشگی کجا
صبح فردا هم یه روز شاد بود سر میز صبحانه نشسته بودم که زهرا اومد و اروم به شونه ام زد و آهسته جوری که خانم جاویدان نشنوه گفت:
- چطوری خردادیان
از طعنه شوخش خنده ریزی کردم و مثل خودش آهسته گفتم:
- ببینم یه کاری میکنی امشب رو لو بدی بشین آروم دختر
کنارم نشست و سینی صبحانه اش رو پیش کشید و اینبار بلند گفت:
- ایول زود راه افتادیا راستی خورشید جان حاج اقا باورساد دستور دادن بعد صبحانه بهشون یه سر بزنی
باز آهسته و به شوخی گفت:
- نری لومون بدی فامیل حاجی
خندیدم و چیزی نگفتم،دلشوره گرفته بودم به من خوشی نمیومد این رو دیگه خوب فهمیده بودم ، اگر بعد از یه لبخند سیل اشکم راه نمیفتاد باید تعجب میکردم صبحانه ام رو کامل خوردم اما چیزی از مزه اش نفهمیدم،حتی عسل به اون شیرینی هم به کامم زهر شده بود سینی صبحانه رو تحویل دادم و سمت اتاق حاجی رفتم دستم میلرزید برای در زدن ، دلم بیشتر ، اما در زدم و به اذن حاجی وارد شدم ترسم زمانی بیشتر شد که فراست هم توی اتاق بود یه نگاه عمیق به سر تا پام کرد و با حرکت سر سلام داد آهسته زیر لب جواب سلامش رو با سلام به حاج اقا یکی کردم و روی صندلی کنار میز حاج اقا نشستم و سر به زیر انداختم حاج اقا هم سر به زیر بود درست برعکس فراست و هر سه سکوت کرده بودیم تا بالاخره حاج اقا سربلند کرد اما به من نه به فراست خیره شد و من رو مخاطب کرد:
- راستش دخترجان این اقای فراست ما خبر خوبی براتون نداره
قلبم گرفت اما حرفی نزدم خود فراست بدون وقفه خبر بدش رو سرم هوار کرد
- متاسفانه شوهرتون به جرم زنا ازتون شکایت کرده گویا یه شاهدم داره که شما رو در حین انجام زنا رویت کرده
سربلند کردم و متعجب به چشمهای فراست خیره شدم،نکنه این هم با من شوخی داره؟!! زنا؟ من؟ وای خدا بدبخت شدم خدایا غلط کردم خندیدم ، خدایا بخیر بگذرون تا عمر دارم نمیخندم ، نمیخندم که بعدش مصیبت نباره خدایا خوشی نمیخوام خوشبختی نمیخوام عشق نمیخوام ، خشکسالی کن زندگیم رو به ابر آسمونت بگو نباره ، بگوخوشی نمیخوام بدبختی سرم نباره ، بگو نباره ...اشکم روی گونه ام راه میگیره و از ته قلبم فریاد میزنم هرچند بخاطر ضعف فریادم آهسته تر از سلامم به گوش میرسه
- دروغ میگه بخدا دروغ میگه من کاری نکردم من هیچ کاری نکردم
گریه مانع حرف زدنم میشه،میخوام از خودم دفاع کنم اما توانش نیست میدونم باید حرف بزنم تا دیر نشده و باز انگشت اتهام سمت من نشونه نرفته،تیر نشده و به روح و روانم ننشسته
اما این بغض گره خورده تو گلوم امان نمیده تنها کلمه ای که از بین هق هقم واضح به گوش میرسه "دروغه" ست.حاج اقا از پشت میزش بیرون آمد و رو به روی من صاف و محکم ایستاد
دلم حمایت میخواد از جنس حمایت خواهرش و اون دریغ نمیکنه
-گریه نکن خورشید جان ما هم میدونیم دروغه ولی باید تا دیر نشده ثابت کنیم وحید میگه یه راهی هست
و راه کار وحید انقدر وقیحانه هست که این مرد روی گفتنش رو نداشته باشه،خود فراست توضیح میده:
- باید تا محلت قانونیش نگذشته بریم پزشک قانونی و ....
سکوت میکنه دنبال یه کلمه میگرده تا زشتی تهمتی که به دامنم زدن رو کمتر کنه،مثل وقتی که وسط مهمانی شربت روی لباس بریزه و با اب بشورن،پاک نمیشه اما به زشتی اول هم دیده نمیشه
- عدم صحت گفته هاشون رو ثابت کنیم
مودبانه ترین حالتش بود،مودبانه تر از این نمیشد گفت قراره پزشک قانونی چی رو چک کنه تا پاکی من به دنیا اثبات بشه،به دنیا که نه به مثال شوهر خودم اشکم رو با گوشه استینم پاک میکنم و سر تکون میدم هنوز هم هق هق میکنم اما حرفهام اینبار واضحتر از قبل به گوش میرسه
- طلایی که پاک چه منتش به خاکه
حاج اقا لبخند میزنه و من روحم تازه میشه،اصلامثلا شوهر هم نه،پاکیم فقط به این خواهر و برادر اثبات شه،دنیارو بیخیال
فراست از جا بلند شد و گفت:
- پس اگر ممکنه سریعتر اماده بشید،راستش طبق قانون برای تشخیص اینگونه موارد مدت زمان خاص هست بعداز اون قابل تشخیص نیست،نمیخوام دیر تر بشه
سرتکون دادم و بلند شدم و ته مونده اشکم رو هم با گوشه روسری پاک کردم و محکم گفتم:
-من آماده ام بریم
فراست نگاهی به لباس های فرم خاکستری توی تنم انداخت و متعجب پرسید:
- با همین لباس ها میخوایید بیایین؟
به لباسم نگاه میکنم مسلما از مانتوی گشاد و...

#ادامه_دارد ...


@yavaashaki

Читать полностью…

یواشکی دوست دارم

امروز به پایان می‌رسد ...
از فردا برایم چیزی نگو !
من نمی‌گویم فردا روز دیگری است
تو روزِ دیگری هستی تو فردایی ...
همان که باید به خاطرش زنده بمانم

#جبران_خلیل_جبران

#شبتون_آروم✨❤️✨


@yavaashaki

Читать полностью…

یواشکی دوست دارم

کلینیک تخصصی افزایش قد 🍏

افزایش قد در سنین 10تا45 سالگی✌️

افزایش قد تضمینی 💯

قد بلندی نشانه جذابیت شماست🌺

مشاوره‌ و سفارش پکیج 👇

https://telegram.me/joinchat/AAAAAEbCZUgMD2-FPonSBw

Читать полностью…

یواشکی دوست دارم

وقتی اذانو گفتن ولی هنوز سفره افطارو ننداختن

@yavaashaki 🍃🌺

Читать полностью…

یواشکی دوست دارم

دلتنگی هامو اینجا پر میکنم
خوشتون اومد جوین شین .منم هستم 🦋
https://t.me/joinchat/AAAAAEO_2tVJnol5tuybZw

Читать полностью…

یواشکی دوست دارم

#آموزش_زبان_نصرت

90 درس

#نصرت_44 #روز_چهل_و_چهار

👈توضیح: روزانه فقط یک درس گوش کنید حتی شده 10بار،
ولی به هیچ عنوان دو درس و یا بیشتر گوش ندهید...

✅هر روز راس ساعت 20:15

@yavaashaki 📝

Читать полностью…

یواشکی دوست دارم

💫💫💫
💠درمان بیماریهای ناعلاج
💠بازنمودن گره های زندگی
💠باطل کردن سحر وجادو
🌱توسط استادوکارشناس علوم غریبه
🍃بانتیجه گیری عالی
💫💫💫
👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/DnxAcz7HMfdsqtlwBTY8Ng

Читать полностью…

یواشکی دوست دارم

همه در تب و تابِ جام جهانی اند !
من هم زیاد بدم نمی آید اخبار و رقابت ها را دنبال کنم ،
و آرزو کنم تیمِ کشورم برنده باشد ،،،
من اساسا با فوتبال و دنیایِ ورزش مشکلی ندارم !!!
اما به قدری دغدغه و مشکلات دارم ؛
که فرصتی برایِ هواداریِ هیچ تیم و باشگاهی نمی مانَد ...
فعلا باید هوایِ خودم را نگه دارم ...
من هیجان هایم را برایِ موفقیت و خوشبختیِ خودم کنار گذاشته ام ...
بگذار غول هایِ اقتصادیِ دنیا ، هر روز قوی تر شوند ،
بگذار هرچه دلشان می خواهد لابی گری کنند ،
من سرم به کارهایِ خودم گرم است ... !
جامِ جهانی مبارکِ همان ها که استفاده اش را می برند ،
در این روزها که دنیا سخت می گیرد ؛
من خیلی زرنگ باشم ؛
گلیمِ خودم را از این منجلاب می کشم بیرون !!!

#نرگس_صرافیان_طوفان@yavaashaki

Читать полностью…

یواشکی دوست دارم

@yavaashaki 🍃🌺

Читать полностью…

یواشکی دوست دارم

جهنم زیر پات بشه که بچه رو اینجوری ترسوندی😂😂😂

@yavaashaki 🍃🌺

Читать полностью…

یواشکی دوست دارم

#تووییت 🌐

‏عرق خارشتر شیشه ای ۴ تومن بوده حالا شده ۶ تومن، نمیدونم دلار به خار شتر چه ربطی داره!


@yavaashaki

Читать полностью…

یواشکی دوست دارم

من می‌تونم باهات تو کافه بشینم، بگم و بخندم، باهات ساعت‌ها قدم بزنم، درد و دل‌هات رو گوش کنم و هر کمکی از دستم بر بیاد واست انجام بدم و در قبال این‌ها چیزی ازت نخوام، در واقع من می‌تونم یه دوست خیلی خوب واست باشم، به شرط اینکه تو هیچ وقت حرف از دوست داشتن نزنی، اینجوری کار سخت میشه ...!
به نظرم اگه یه روز حقیقتا احساس کنی که خودت رو دوست داری باید نسبت به خودت و کارهایی که انجام میدی متعهد بشی و دربند اصول خاص خودت زندگی کنی، چه برسه به روزی که با کسی دیگه حرف از دوست داشتن بزنی ، "مسئولیت دوست داشتن خیلی سنگینه ! "


#روزبه_معین


@yavaashaki

Читать полностью…

یواشکی دوست دارم

نیازمندم
به یک مراقب خودت باش از زبانت
نیازمندم
به قدم زدن با تو و رفع دلتنگیهایم
نیازمندم
به نوشیدن یک قهوه تلخ
که با شیرینی نگاهت شیرین شود...


#عصرتون_عاشقانه❤️✨❤️


@yavaashaki🍃🌺

Читать полностью…

یواشکی دوست دارم

و چقدر خوب است
کسی بیاید
و باورهایِ تلخت را به این سادگی
تنها با بودنش ،
از تو بگیرد ...

#ماندانا_طورانی


@yavaashaki 🍃🌺

Читать полностью…

یواشکی دوست دارم

‎ایران🇮🇷 مراکش 🇲🇦
صد هزار تومان روی‌ برد ایران شرط ببندید و‌ برنده چهارصد هزار تومان شوید😍😎

‎🖥آدرس ثبت نام در سایت ↙️
http://s90-bet.com
‎📱کانال↙️
https://t.me/joinchat/AAAAAElVDtmlRBWSV6m7eg

Читать полностью…

یواشکی دوست دارم

#NEW ✨❤️

@yavaashaki 🎧

Читать полностью…

یواشکی دوست دارم

شب در کنار تو
آرام میگذرد
آرام من

#شبتون_عاشقانه ✨❤️✨


@yavaashaki 🍃🌺

Читать полностью…

یواشکی دوست دارم

افزایش قد تا 10 سانتی متر بعد از بسته شدن صفحات رشد و بعد از بلوغ ✅
تا 45سالگی👇

https://telegram.me/joinchat/AAAAAEbCZUgMD2-FPonSBw

%100 تضمینی💯

Читать полностью…

یواشکی دوست دارم

👀ببینید و منتشر کنید‼️
📹پیشنهاد رضا صادقی خواننده محبوب برای #فطریه
🔹️ #گرسنگی سهم #نوزادان نیست؛ یک قوطی #شیر_خشک سهم ما
🔸️بیائید #مهرآفرین_باشیم
💳*۳۰۸۰*۹#
🆔 @mehrafarincharity

🌐 Mehrafarinorg.com

Читать полностью…

یواشکی دوست دارم

@yavaashaki 🎧

Читать полностью…

یواشکی دوست دارم

#یک_عاشقانه_برای_تو


@yavaashaki 🍃🌺

Читать полностью…

یواشکی دوست دارم

‍ #مشاورہ_و_اخذ_ویزای_کانادا :

🇨🇦ویزیتوری و تحصیلی
🇨🇦پناهندگی به کانادا با وکلای کانادایی

+14164350909
02185311422
02185314243

تلفن #رایگان از ایران مستقیم به کانادا و تماس از طریق تلگرام ⬇️

@ad_banoyeEmrozi

@mmatin22

ارسال پیام جهت مهاجرت و پناهندگی کانادا
چنانچه ایمو یا واتس اپ دارید شماره خود را ارسال بفرمایید ما با شما تماس خواهیم گرفت...

‏🇨🇦آتی گروپ🇨🇦
https://t.me/joinchat/AAAAAFB2ehYQqWUf8jweIw

Читать полностью…

یواشکی دوست دارم

جهان را به شاعران بسپارید ...
مطمئن باشید سربازان ترانه می‌خوانند
و عاشق می‌شوند و تفنگ‌ها ،
سر بر قبضه می‌گذارند و بیدار نمی‌شوند ...

#محمدرضا_عبدالملکیان@yavaashaki 🍃🌺

Читать полностью…

یواشکی دوست دارم

💛

پـــــیامـــــکهای" تــبـــــــریک" عید سعید فطـــــــــر میخوای؟؟؟؟؟

👇👇👇

https://t.me/joinchat/AAAAAEDpeb5mcmFWxYMXcw

🌈متن و عکس"پروفایل " 🌈

Читать полностью…

یواشکی دوست دارم

#NEW ✨❤️

@yavaashaki 🎧

Читать полностью…

یواشکی دوست دارم

#تووییت 🌐

ميتونى ۹۹ تا كار براى کسی انجام بدى
و تنها چيزى كه يادش مياد همون یک كاریه كه نكردى..!


@yavaashaki

Читать полностью…

یواشکی دوست دارم

#کتاب_بخونیم


@yavaashaki 🍃🌺

Читать полностью…

یواشکی دوست دارم

من عاشقت هستم و این چیزِ کمی نیست !
من فرق دارم با همه ،
بدجور عاشق می شوم ...
احساسِ من شایسته ی هر جایگاه و آدمی نیست !!!

#نرگس_صرافیان_طوفان


@yavaashaki

Читать полностью…

یواشکی دوست دارم

بالاخره یجور باید انگیزه‌ی زنده موندن رو بالا ببریم


@yavaashaki 🍃🌺

Читать полностью…
Subscribe to a channel